Skip to main content

Kontraktowanie

Przedłużenie postępowań w rodzaju Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze


Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniony zostaje termin rozstrzygnięcia w następujących postępowaniach konkursowych: 05-17-000042/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, 05-17-000057/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, 05-17-000069/SPO/14/1/14.2140.026.04/01,   05-17-000070/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, 05-17-000102/SPO/14/1/14.5160.026.04/01, 05-17-000104/SPO/14/1/14.5160.026.04/01.

Nowy termin rozstrzygnięcia to 21.04.2017 r.