Skip to main content

Kontraktowanie

Zmiana terminów w postępowaniach konkursowych w rodzaju Profilaktyczne programy zdrowotne.


Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 117/2017 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ termin składania ofert do postępowań konkursowych w rodzaju Profilaktyczne programy zdrowotne z terminem składania do 06.04.2017 r. zmieniony został na 10.04.2017 r. do godziny 16.00. Analogicznie zmianie w tych postępowaniach uległ termin otwarcia ofert. Nowy termin to 12.04.2017 r. godzina 9.00.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej