Skip to main content

Kontraktowanie

Odwołanie postępowania konkursowego w rodzaju Leczenie stomatologiczne


Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 4 kwietnia 2017 r. odwołane zostaje postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie z ŁOW NFZ umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 lipca 2017 r., w rodzaju: Leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń 07.0000.223.02 - ŚWIADCZENIA PERIODONTOLOGII o numerze 05-17-000259/STM/07/1/07.0000.223.02/01.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej