Skip to main content

Kontraktowanie

Przedłużenie postępowań konkursowych w rodzaju Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńczeInformujemy, zgodnie z zarządzeniem Nr 107/17 Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniony zostaje termin rozstrzygnięcia w następujących postępowaniach konkursowych: 05-17-000037/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, 05-17-000042/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, 05-17-000046/SPO/14/1/14.5160.026.04/01, 05-17-000057/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, 05-17-000063/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, 05-17-000068/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, 05-17-000069/SPO/14/1/14.2140.026.04/01, 05-17-000070/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, 05-17-000102/SPO/14/1/14.5160.026.04/01, 05-17-000104/SPO/14/1/14.5160.026.04/01.
Nowy termin rozstrzygnięcia to 14.04.2017 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej