Skip to main content

Kontraktowanie

Odwołanie postępowania w rodzaju Rehabilitacja lecznicza oraz ogłoszenie nowego postępowania


Informujemy, zgodnie z zarządzeniem Nr 95/17 Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 30 marca 2017 r. odwołane zostaje postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie z ŁOW NFZ umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 lipca 2017 r., w rodzaju: Rehabilitacja lecznicza o numerze 05-17-000187/REH/05/1/05.1310.208.02/01.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 30 marca 2017 r. ogłoszone zostało nowe postępowanie konkursowe w rodzaju Rehabilitacja lecznicza o numerze 05-17-000375/REH/05/1/05.1310.208.02/01.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej