Skip to main content

Kontraktowanie

Zmiana terminu w postępowaniu nr 05-17-000121/PSY/04/1/04.1790.007.02/01


Szanowni Państwo, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zmianie ulega termin rozstrzygnięcia postępowania konkursowego o numerze 05-17-000121/PSY/04/1/04.1790.007.02/01.

Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia w/w postępowania został przedłużony do dnia 20 marca 2017r.

Źródło: Wydział Świadczeń opieki Zdrowotnej