Skip to main content

Kontraktowanie

Zmiana terminu w postępowaniu nr 05-17-000123/REH/05/1/05.1310.208.02/01

17 marzec 2017

Szanowni Państwo, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zarządzeniem  Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zmianie ulega termin rozstrzygnięcia postępowania konkursowego o numerze 05-17-000123/REH/05/1/05.1310.208.02/01

Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia ww. postępowania został przedłużony do dnia 21 marca 2017 r.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim