Skip to main content

Kontraktowanie

Nowa pozycja w słowniku doświadczenia personelu na Portalu Potencjału.

22 luty 2017

Informujemy, że do słownika rodzajów doświadczenia personelu na Portalu Potencjału dopisana została pozycja „0010280 - DOŚWIADCZENIE W PIELĘGNACJI CHORYCH W HOSPICJUM DOMOWYM DLA DOROSŁYCH - min 5 lat”.
Prosimy o uwzględnienie tego rodzaju doświadczenia w przygotowywanych ofertach postępowań konkursowych na świadczenia opieki zdrowotnej. Jeżeli wygenerowali Państwo już plik profilu potencjału nie uwzględniający tej zmiany, konieczna jest powtórna generacja oraz aktualizacja przygotowywanej oferty.