Skip to main content

Kontraktowanie

Odwołanie postępowań konkursowych w rodzaju Opieka paliatywna i hospicyjna

14 luty 2017
Informujemy, zgodnie z zarządzeniem Nr 38/17 Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 13 lutego 2017 r. odwołane zostają postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie z ŁOW NFZ umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 lipca 2017 r., w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna o numerach:
  • 05-17-000089/OPH/15/1/15.2180.027.02/01,
  • 05-17-000097/OPH/15/1/15.2180.027.02/01,
  • 05-17-000100/OPH/15/1/15.2180.027.02/01.