Skip to main content

Kontraktowanie

Prezentacja ze spotkania (SPO i OPH)


W związku ze spotkaniem w sprawie kontraktowania umów w rodzajach SPO i OPH w 2017 roku, które odbyło się w dniu 09.02.2017r. Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszcza prezentację, która omawiana była na powyższym spotkaniu informacyjnym.