Skip to main content

Kontraktowanie

Odwołanie postępowań konkursowych w rodzaju Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

10 luty 2017

Informujemy, zgodnie z zarządzeniem Nr 36/17 Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 10 lutego 2017 r. odwołane zostają postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie z ŁOW NFZ umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 lipca 2017 r., w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze o numerach:

  • 05-17-000030/SPO/14/1/14.5160.026.04/01,
  • 05-17-000049/SPO/14/1/14.5160.026.04/01,
  • 05-17-000051/SPO/14/1/14.5160.026.04/01,
  • 05-17-000056/SPO/14/1/14.5160.026.04/01,
  • 05-17-000061/SPO/14/1/14.5160.026.04/01.