Przeglądając listę świadczeń medycznych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (po uzyskaniu uprzedniego dostępu do tego systemu) może wystąpić sytuacja, w której pacjent zauważy przypisane do jego konta świadczenie medyczne, które jego zdaniem nie zostało mu wykonane.

 

W takiej sytuacji, możliwe jest zgłoszenie do OW NFZ, informacji o nieprawidłowościach wykazanych w systemie Zintegrowany Informator Pacjenta. Czynność tą realizuje się w następujących krokach:

 1. Na swoim koncie w systemie należy wejść na listę „Świadczenia medyczne”.
 1. Następnie należy odszukać świadczenie, do którego chcemy przekazać uwagę, a następnie wybrać opcję „Pokaż”.
 1. Należy przesunąć okno tak, aby wyświetlić dolną część karty SzczegółyDane rozliczeniowe, po czym wybrać opcję „Zgłoś nieprawidłowość”.  Czynność spowoduje wyświetlenie okna Zgłaszania nieprawidłowości:

 Okno zgłoszenia nieprawidłowości w ZIP

 1. Należy wskazać rodzaj nieprawidłowości korzystając z dostępnej listy odpowiedzi:
 • Nie udzielono mi tego świadczenia
 • Zapłaciłem sam za to świadczenie – mam dowód zapłaty
 • Zapłaciłem sam za to świadczenie – nie mam dowodu zapłaty
 • Inne – treść wpisana przez pacjenta. Opis nie może być dłuższy niż 500 znaków.
 1. Pola: Imię i nazwisko oraz Numer telefonu lub adres korespondencyjny nie są wymagane do uzupełnienia w celu pobrania wydruku Zgłoszenia nieprawidłowości. Dane te można uzupełnić po wykonaniu wydruku.
 1. Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Pobierz formularz zgłoszenia, aby pobrać plik zawierający informacje niezbędne do identyfikacji świadczenia przez Fundusz wraz z opisem zgłoszenia.
 1. Pobrany formularz Zgłoszenia nieprawidłowości wykazanych w systemie Zintegrowany Informator Pacjenta w zakresie udzielonych świadczeń medycznych należy wydrukować oraz odręcznie podpisać, a następnie przekazać do Oddziału Wojewódzkiego NFZ wskazanego w formularzu. Informacje związane z przygotowaniem oraz wygenerowaniem formularza nie są zapisywane w systemie.

 

Zgłoszenie nieprawidłowości stwierdzonych na indywidualnym koncie ZIP można przekazać do NFZ:

 

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej – automatycznie wygenerowane w portalu ZIP zgłoszenia nieprawidłowości winno zostać opatrzone własnoręcznym podpisem i przesłane do ŁOW NFZ na adres: 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58;
 • za pośrednictwem komunikacji elektronicznej: drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – zgłoszenie winno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego (podpis elektroniczny nie jest wymagany, gdy do korespondencji dołączony jest skan zgłoszenia automatycznie wygenerowanego w portalu ZIP i podpisanego przez świadczeniobiorcę),
 • poprzez ePUAP – z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej;
 • osobiście – w siedzibie Oddziału w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 lub w wybranej delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach.

 

Stan na  dzień 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców