Artykuł archiwalny. Zawarte w nim treści mogą być nieaktualne !


Warunki rozliczenia świadczeń – System Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) zostały szczegółowo omówione w serwisie dla Świadczeniodawcy - Sprawozdawczość - czytaj