Artykuł archiwalny. Zawarte w nim treści mogą być nieaktualne !


W przypadku świadczeń rozliczanych ryczałtem należność z tytułu realizacji świadczeń za okres sprawozdawczy stanowi iloczyn liczby dni w miesiącu danego okresu sprawozdawczego i ceny jednego dobodnia.