Bezpieczeństwo danych w ZIP

 

  • Na serwerze ZIP nie są przechowywane dane osobowe pacjentów, tj. imię, nazwisko, adres, nr PESEL.
  • W aplikacji ZIP, do której dostęp można uzyskać poprzez przeglądarkę internetową nie są wyświetlane dane osobowe.
  • Na podstawie danych wyświetlanych w portalu ZIP nie jest możliwe zidentyfikowanie osoby, której one dotyczą.
  • Transmisja danych pomiędzy użytkownikiem a aplikacją ZIP jest szyfrowana.
  • Uwierzytelnianie użytkownika w trakcie logowania się do systemu odbywa się przy pomocy kodu użytkownika i hasła.

Stan na 15.10.2018 r.