ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta to system, dzięki któremu można samodzielnie, po zalogowaniu się sprawdzić przez Internet , gdzie i kiedy się leczyliśmy od 2008 roku, ile to kosztowało, gdzie złożyliśmy deklarację do lekarza POZ, kiedy otrzymaliśmy refundowany sprzęt, np. aparat słuchowy, wózek, protezę, a także, czy NFZ potwierdza nasze prawo do świadczeń w dniu, w którym to sprawdzamy, czy nie. Korzystanie z ZIP jest bezpłatne i wygodne. Dane w ZIP są systematycznie aktualizowane.

System jest dostępny także dla osób, które nie mają konta. Mogą korzystać z następujących serwisów:

Twój Portal

tu znajdują się podstawowe informacje dotyczące prawa do ochrony zdrowia oraz prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, jak również informację o świadczeniach, receptach i lekach, opiece zdrowotnej za granicą.

zrzut ekranu serwisu Twój portalGdzie się leczyć?

tu można znaleźć nie tylko informacje o poradniach i szpitalach, w których można się leczyć bezpłatnie, ale także o tym jak do nich dojechać, w jakich godzinach pracują, czy jest winda, jakie jest wyposażenie placówki, dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych itp.

zrzut eksranu sewrisu Gdzie się leczyć? Demo

można obejrzeć wersję demonstracyjną portalu i przekonać się, że warto mieć konto w ZIP.

 Powrót