Drukuj

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego informuje, że decyzja o skierowaniu pacjenta na leczenie uzdrowiskowe podejmowana jest na podstawie złożonej dokumentacji medycznej, którą wypełnia lekarz.

Jedyną możliwą formą odrzucenia przez oddział Funduszu skierowania jest brak wskazań lub przeciwwskazanie.

O ponownym ubieganiu się o leczenie uzdrowiskowe zdecyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego biorąc pod uwagę wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego. Dopiero na podstawie dokumentacji medycznej lekarz specjalista zatrudniony w NFZ oceni skierowanie pod względem celowości leczenia i kwalifikacji.

Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2012 r.).

Zatem musi wystawić nowe, jeżeli na poprzednim był już dokonany brak wskazań to procedowanie takiego skierowania zostało zakończone. Pacjent może ubiegać się o leczenia na podstawie nowego skierowania.