Drukuj

Rozmawiarny z dr nauk med. Bogusławą Rudnicką, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i polożniczego.

- Taka deklarację wypełniają już rodzice lub opiekun prawny noworodka płci żenskiej oraz dziewcząt do 18. roku życia. Kobiety po ukończeniu 18. roku życia powinny osobiście dokonać wyboru położnej, wypełniając deklarację wyboru w placówce mającej podpisaną umowę na świadczenie takiej opieki w ramach umowy z NFZ.

- Prawo do bezpłatnego wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje pacjentce nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio w przychodni. Nie trzeba potwierdzać jej w oddziale wojewódzkclrn NFZ.

- Pacjentka po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej powinna mieć skierowanie od lekarza z oddziału, na ktorym była operowana Z takim zaświadczeniem chora lub jej bliska osoba powinna się zgłosić do poradni. Położna w zalezności od potrzeb moze podać leki, iniekcje domięśniowe, dozylne, śródskórne oraz wlewy dożylne. Jeśli bedzie taka potrzeba, zdejmie szwy, załozy i usunie cewnik do pęcherza moczowego, wykona płukanie pochwy, wlew doodbytniczy lub opatrzy oparzenia.Zajmie się również pielęgnowaniem odleżyn. Położna POZ-u wykonuje  zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna oraz układa pacjentkom dietę, o ile jest taka potrzeba. Zajmuje się  pielęgnacją ran pooperacyjnych.

- Do połoznej przyszla mama może się zwrócić z pytaniami dotyczącymi przygotowania się do porodu, jego przebiegu, opieki nad noworodkiem, kararmienia piersią. Pacjentka może się regularnie spotykać ze swoją polozna POZ-u począwszy od 21. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania. Takiee spotkania mogą się odbywać raz w tygodniu od 21. do 31. tygodnia ciąży, a dwa razy w tygodniu w okresie od 32. tygodnia ciąży do porodu. 

- W ramach wizyt patronażowych położna POZ-u powinna ocenić rozwój fizyczny oraz psychoruchowy noworodka, jak się adaptuje do środowiska zewnętrznego, a takze ocenić stan skóry, błon śluzowych, pępka, wydaliny, wydzieliny, funkcjonowanie narządów zmysłów, odruchy noworodka. Powinna obserwować relacje rodziny z noworodkiern, reagować na objawy patologiczne.

Wiele się mówi obecnie o zaletach karmienia piersią. Położna powinna więc zachęcać matkę do takiej formy karmienia, pokazać jak robic to prawidłowo, czy karmic dziecko na żądanie, czy o ustalonych porach, kiedy dokarmiać. Do naszych zadań należy pokazanie młodej mamie, jak powinna wyglądać pielęgnacja noworodka, poinformowanie o szczepieniach ochronnych i badaniach profilaktycznych, a także o tym, gdzie kobieta samotna może szukać pomocy i wsparcia.

Jesteśmy przygotowane, aby edukować kobiety w zakresie stosowania antyknncepcji, zdrowego stylu życia, samobadania piersi oraz programów profilaktycznych. Jesli rodzina wymaga wsparcia, jest niezaradna, występują nałogi, ustalamy plan opieki nad takimi pacjentami i jeśli trzeba, zgłaszamy problem do odpowiednich instytucji.

- Położna opiekuje się kobietą po porodzie, czyli do 42. dnia po porodzie, a nad noworodkiem do ukończenia przez niego drugiego miesiąca życia. Powinna pojawić się w domu pacjentki i jej dziecka co najmniej cztery, a maksymalnie sześć razy na tak zwanych wizytach patronażowych. W szczególnych przypadkach - powinny być uzasadnione rnedycznie - ta opieka może ulec wydłużeniu. Pierwsza wizyta powinna odbyć się w ciagu 48 godzin od powrotu matki z dzieckiem ze szpitala do domu. 

- Położna rodzinna może mieć pod opieka nie więcej niż 6600 pacjentek oraz noworodków i niernowlęta obu płci do ukończenia drugiego miesiąca życia.

Położna opiekuje się kobietami w każdym okresie życia i może się do niej zgłosić każda ubezpieczona kobieta, która ma wątpliwości dotyczące swojego samopoczucia i stanu zdrowia. Położna powinna przypominać kobietom o dostępnych dla nich programach profilaktycznych, konieczności profilaktyki nowotworów, badać piersi i uczyć samobadania, edukować w zakresie zdrowotnego stylu życia, zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową. Zadaniem położnej jest również udzielanie kobietom porad dotyczących powrotu do płodności po porodzie, przedstawienie metod regulacji płodności.

- Najwięcej Pytań dotyczy przebiegu ciąży, zagrożeń i postępowania w tym okresie, przygotowania do porodu i jego przebiegu oraz postępowania po porodzie. Kobiety chcą wiedzieć, jak opiekować się maleństwem w domu oraz dlaczego warto zdecydowac się na karmienie piersią.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (2014-01-11_00_00_Express_ilustrowany_.pdf)2014-01-11_00_00_Express_ilustrowany_.pdf 1577 kB