Drukuj

 

Z danych korzysta już  tys. osób

RODZICE dzieci z Łodzi i województwa mają już wgląd w historię leczenia swoich pociech. Łódzki oddział NFZ udostępnia dane ZIP, czyli Zintegrowanego lnformatora Pacjenta, osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a ten fakt jest widoczny w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Tą osobą jest najczęściej matka lub ojciec. Dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia także przez babcię, dziadka, współmałżonka rodzica dziecka, opiekuna prawnego w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. 

16 grudnia w godz. 9-15 będzie to można zrobic w spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny" przy ul. Chóralnej 4, a 18 grudnia w godz. 9-15 w Centralu. Potrzebny jest jedynie dowód osobisty lub paszport.
 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (2013-12-12 Express_ilustrowany_.pdf)2013-12-12 Express_ilustrowany_.pdf 281 kB