Skip to main content

Dla pacjenta

ZIP także dla dzieci

13 grudzień 2013

Express Ilustrowany informuje o udostępnieniu danyh ZIP, czyli Zintegrowanego Informatora Pacjenta, osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego

 

Z danych korzysta już  tys. osób

RODZICE dzieci z Łodzi i województwa mają już wgląd w historię leczenia swoich pociech. Łódzki oddział NFZ udostępnia dane ZIP, czyli Zintegrowanego lnformatora Pacjenta, osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a ten fakt jest widoczny w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Tą osobą jest najczęściej matka lub ojciec. Dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia także przez babcię, dziadka, współmałżonka rodzica dziecka, opiekuna prawnego w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. 

  • Osoba dorosła, aby mieć dostęp do historii leczenia dziecka, najpierw musi założyć konto dla siebie. Dostęp do konta dziecka odbywa się na podstawie tego samego hasla, zmienia się tylko login - informuje Beata Aszkielaniec, rzecznik łódzkiego oddziału NFZ. W Łodzi i województwie już 40 tyś. osób ma dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Mogą one w każdej chwili otrzymać informacje m.in. o tym, ile za ich leczenie płaci NFZ i na jakim etapie realizacji jest złożone przez nich w NFZ skierowanie do sanatorium. Dane dostępowe do ZIP można stale pobierać w siedzibie lódzkiego oddzialu NFZ przy ul. Kopcinskiego.

16 grudnia w godz. 9-15 będzie to można zrobic w spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny" przy ul. Chóralnej 4, a 18 grudnia w godz. 9-15 w Centralu. Potrzebny jest jedynie dowód osobisty lub paszport.