Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza na VIII Radomszczański Piknik Zdrowia i Rekreacji, który odbędzie się w niedzielę 16 września 2018 r. w godz. 14.00 - 18.00.

NFZ Logo Bliżej

Na stoisku Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będzie można uzyskać informacje o wyjazdach na leczenie uzdrowiskowe, dopłatach do niezbędnego zaopatrzenia (np. sprzętu ortopedycznego czy środków higienicznych) oraz wszystkich świadczeniach finansowanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Będzie również można dowiedzieć się więcej na temat szczególnych uprawnień dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które obowiązują od 1 lipca br.

Każdy kto nas odwiedzi, otrzyma upominki od NFZ oraz informator Gdzie się leczyć bezpłatnie 2018-2021.

Serdecznie zapraszamy!

piknik