Email: Lekarz

Subject: Celiakia

Message: Czy osoba powyżej 18 roku życia, która choruje od urodzenia na Celiakię i stosująca dietę bezglutenową może prosić lekarza o receptę na Mleko bebilon pepti 2 ?. Prosząc o to lekarza stwierdził, że nie należy się jej ono bo jest tylko dla dzieci nie przyjmujących pokarmów,a na stronie NFZ jest napisane, że nie ma ograniczeń wiekowych bo jest to lek ryczałtowany. Powód prośby o to mleko był taki ze od jakiegoś czasu stosując cały czas ta dietę od razu występuje biegunka, wymioty, wzdęcia a po wypiciu tego mleko czuje się lepiej ponieważ zastępuje nim większość dziennego posiłku by uniknąć codziennych objawów wyżej wymienionych.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2017 r. poz. 129 ) Bebilon pepti 2 DHA refundowany jest we wskazaniu „Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe”.

Jednocześnie podkreślić należy, że określenie odpłatności na recepcie, a tym samym rozpoznanie schorzenia na podstawie dostępnych metod leży w wyłącznej kompetencji lekarza ordynującego lek. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma obowiązek skierować pacjenta do odpowiedniego lekarza specjalisty w celu potwierdzenia rozpoznania i określenia sposobu terapii, w tym wskazania leków wraz z okresem ich stosowania i sposobem dawkowania.