Email: Elżbieta

Subject: Dofinansowanie do aparatu słuchowego

Message: Proszę o informację;
Jakie dokumenty i na jaki adres należy wysłać w sprawie przyznania dofinansowania do aparatu słuchowego ?
Czy jest wymagany termin realizacji zakupu ?

Proszę zapoznać się z informacją, jak krok po kroku otrzymać refundację. Nie jest wymagany ani termin zakupu, ani termin złożenia wniosku o refundację.