Jeśli potrzebujesz okulary, wózek inwalidzki, aparat słuchowy, protezę piersi lub inny przedmiot ortopedyczny przede wszystkim musisz uzyskać zlecenie na ten przedmiot od lekarza specjalisty. Zlecenie na aparat słuchowy wystawi laryngolog, na okulary - okulista, a na protezę piersi – onkolog lub lekarz POZ

 

Aby uzyskać prawo do refundacji złóż zlecenie w oddziale NFZ. Możesz to zrobić:

  • pocztą (przesyłając zlecenie na adres: 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58),
  • osobiście w siedzibie Oddziału w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 lub w wybranej delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach,
  • za pośrednictwem innej osoby, której dasz pisemne upoważnienie.

 

Oprócz zlecenia w oddziale Funduszu musisz okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (paszport, prawo jazdy) oraz dokument potwierdzający prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Pracownik Funduszu sprawdzi zlecenie i jeśli nie ma błędów formalnych zarejestruje je i potwierdzi.

 

Jeśli zlecenie zawiera błędy formalne, nie może zostać zarejestrowane przez NFZ. Wówczas zlecenie zostanie Ci zwrócone bez potwierdzenia - należy poprosić lekarza, aby je poprawił a następnie ponownie przedstawić je w Funduszu celem potwierdzenia.

 

Uwaga! Datą realizacji świadczenia jest data odbioru okularów, wózka czy innego przedmiotu. Wpisz ją w zleceniu, odbierając zaopatrzenie i potwierdź własnoręcznym podpisem. Od daty odbioru zaopatrzenia jest obliczany okres użytkowania, po którym będziesz mógł otrzymać nowy przedmiot.

 

Refundowany przedmiot możesz kupić lub otrzymać w punktach, które podpisały umowę z Funduszem. Ich listę otrzymasz wraz z potwierdzonym zleceniem lub możesz sprawdzić ją w ZIP.

 

Więcej informacji o przedmiotach ortopedycznych

Stan na  dzień 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców