Drukuj

 

Leczenie stomatologiczne

 

Stomatologia zajmuje się leczeniem chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Pacjent, który chce skorzystać z porady dentysty w tym zakresie, ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. Skierowanie do stomatologa nie jest wymagane.

Pacjentowi zgłaszającemu się z bólem, pomoc udzielana jest w dniu zgłoszenia.


 Pacjentom przysługują między innymi:

 

 

Do świadczeń stomatologicznych w ramach umów z NFZ nie ma dopłat. Wszystkie świadczenia finansowane przez NFZ są realizowane jedynie przy wykorzystaniu materiałów przewidzianych w wykazie świadczeń gwarantowanych.

 

UWAGA!

W przypadku, gdy w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, z powodu zaprzestania udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę kobieta utraciła prawo do świadczeń przysługujących jej z tytułu ciąży lub połogu oraz dziecko utraciło prawo do świadczeń z powodu przekroczenia wieku uprawniającego do otrzymania świadczenia, mogą otrzymać dodatkowe świadczenia w okresie późniejszym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1177).


Leczenie protetyczne

 

W ramach bezpłatnych świadczeń pacjentowi przysługuje także leczenie protetyczne. W razie konieczności, pacjent ma prawo do leczenia z zastosowaniem protez akrylowych częściowych i całkowitych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat.

Pacjentowi przysługuje także prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na 2 lata oraz podścielenie protezy raz na 2 lata.

Pacjent powinien także potwierdzić (na zleceniu) odbiór wykonanej protezy zębowej, aparatu ortodontycznego lub ich naprawy.


 Leczenie ortodontyczne wad zgryzu

 

W ramach gwarantowanego leczenia ortodontycznego wad zgryzu pacjentowi przysługuje:

Okres retencji – okres, w którym pacjent nosi tak zwany aparat retencyjny (retainer) pozwalający, poprzez stabilizację uzębienia, utrzymać osiągnięty wynik leczenia.

Do 18. roku życia w ramach leczenia ortodontycznego przysługuje:
  • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej,
  • badanie przez lekarza specjalistę,
  • proteza dziecięca częściowa i proteza dziecięca całkowita,
  • korekcyjne szlifowanie zębów.

Naprawa lub wymiana aparatu nie przysługuje przy nieprawidłowym jego użytkowaniu np. w przypadku zniszczenia lub utraty.


Leczenie dzieci, ciężarnych i niepełnosprawnych

  

Dodatkowe świadczenia gwarantowane dla wybranych grup

Dzieciom i młodzieży do 18. roku życia przysługują, między innymi:

 

Kobietom w ciąży i połogu przysługują między innymi:

 

Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje:

 

Potwierdzenie prawa do dodatkowych świadczeń

Dokumentami potwierdzającymi prawo do dodatkowych świadczeń są w szczególności:


 Stomatologiczna pomoc doraźna

 

W razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej z poradni pracujących w ramach doraźnej opieki stomatologicznej. Poradnie pracują w dni powszednie od 19 do 7 rano, a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.


 Wykaz bezpłatnych świadczeń stomatologicznych

 

Wykaz bezpłatnych świadczeń stomatologicznych - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego


 Gdzie się leczyć u stomatologa

 

Wyszukiwarka „Gdzie się leczyć?” to prosty sposób na uzyskanie listy miejsc, w których każdy pacjent może otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie stomatologii.

Stan na dzień: 29 lipca 2020 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej