Skip to main content

Jak wyjaśnić status ubezpieczenia? Nieubezpieczony

08 luty 2013

System eWUŚ nie potwierdzi Twojego prawa do świadczeń, jeśli jesteś nieubezpieczony, ale masz prawo do leczenia na podstawie odrębnych przepisów i dokumentów np.:

  • poświadczenia wydanego przez Oddział Wojewódzki Funduszu na podstawie formularza E106/E109/E120/E121,
  • zaświadczenia wydanego przez ZUS potwierdzającego pobieranie zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,
  • decyzji wójta/burmistrza/prezydenta wydanej na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

  

Chcąc skorzystać z leczenia, zobowiązany jesteś do przedstawienia ww. dokumentu lub do złożenia oświadczenia.

 

 

Nie musisz wyjaśniać swojego statusu ubezpieczenia w ZUS/KRUS czy w NFZ!

PAMIĘTAJ!  Jeśli Twoja sytuacja się zmieni, np. skończy się zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne/minie okres obowiązywania decyzji MOPS - tracisz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej od następnego dnia po ustaniu ww. świadczeń.

 

Musisz postarać się o uzyskanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. poprzez rejestrację w urzędzie pracy) bądź zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny (np. przez ubezpieczonego współmałżonka). Jeśli nie masz żadnej z powyższych możliwości – możesz zawrzeć z NFZ umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i samodzielnie opłacać składki do ZUS. Sprawdź, jak się ubezpieczyć dobrowolnie.

Stan na dzień: 1 sierpnia 2020 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

 

Powrót