Skip to main content

Jak wyjaśnić status ubezpieczenia? Uczeń i student

08 luty 2013

 

Jeśli jesteś pełnoletnim uczniem lub studentem do 26 r. ż. i uważasz, że zostałeś zgłoszony przez rodzica do ubezpieczenia zdrowotnego Twój status ubezpieczenia musi wyjaśnić rodzic, który zgłosił Cię do swojego ubezpieczenia u swojego płatnika składek (np. pracownik u pracodawcy).


Jeśli płatnik potwierdzi, że dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia, rodzic powinien wziąć od niego dokument, który wskazuje datę Twojego zgłoszenia do jego ubezpieczenia jako członek rodziny (np. ZUS ZCZA/ZCNA).


Powinieneś zgłosić się z ww. dokumentem oraz legitymacją szkolną lub studencką do ŁOW NFZ ( Łódź, Targowa 35); możesz także przesłać kserokopie ww. dokumentów i wniosek o wyjaśnienie statusu ubezpieczenia pocztą (ŁOW NFZ, Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź) lub drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  wówczas wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.


Jeśli w Twoim imieniu będzie występował rodzic, do ww. dokumentów należy dołączyć także Twoje pisemne upoważnienie dla tego rodzica do wystąpienia do NFZ o wyjaśnienie Twojego statusu ubezpieczenia zdrowotnego.


Pracownik ŁOW NFZ podejmie postępowanie wyjaśniające z ZUS/KRUS, a po jego zakończeniu listownie zawiadomi Cię o jego wyniku.


Jeśli Twój statusu ubezpieczenia zostanie pozytywnie zweryfikowany, system eWUŚ będzie odtąd potwierdzał Twoje prawo do świadczeń, w razie weryfikacji negatywnej otrzymasz pisemne wskazówki, co zrobić, by uzyskać potwierdzenie prawa do świadczeń.


Jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie podjąłeś pracę, na przykład w czasie wakacji w ramach umowy zlecenia, Twoje ubezpieczenie zgłoszone przez rodzica wygasło i nie zostanie przywrócone automatycznie gdy zakończysz swoją pracę. W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń zdrowotnych,


Rodzic ponownie musi zgłosić Cię do ubezpieczenia w swoim zakładzie pracy.


Twoje prawo do świadczeń wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili Cię do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą Cię u nowego pracodawcy. Przypomnij im wtedy, żeby uczynili to ponownie.

Stan na dzień: 1 czerwca 2020 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Powrót