Drukuj

Od 1 stycznia 2013 r. w tych placówkach, które korzystają z systemu eWUŚ, aby potwierdzić prawo do bezpłatnego leczenia wystarczy, że będziesz miał przy sobie jeden z wymienionych dokumentów:

 

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia:

 

 

Twój numer PESEL to klucz do weryfikacji Twoich uprawnień – to dzięki niemu lekarz będzie mógł sprawdzić elektronicznie w systemie NFZ, czy masz aktualne prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, czy będzie mógł wypisać Ci bez obaw refundowaną receptę lub skierować na badania.

 

Podaj swój numer PESEL w rejestracji, a w ciągu kilku chwil Ty i Twój lekarz będziecie mieli pewność, że NFZ sfinansuje Twoje leczenie.

 

Ważne!
Jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 3. miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego PESEL, przychodząc z nim do lekarza, powinieneś podać w rejestracji swój PESEL.

  

Stan na dzień: 1 sierpnia 2020 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców