Jeżeli po 1 stycznia 2013 w rejestracji otrzymamy informację, że NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń, nie oznacza to, że nie możemy skorzystać z zaplanowanej wizyty czy leczenia!

Jeśli pacjent jest przekonany, że ma prawo do świadczeń, może je potwierdzić za pomocą dokumentów, które okazywał do tej pory lub złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń, które musi zawierać:

  • imię i nazwisko pacjenta,
  • adres zamieszkania,
  • podstawa prawna do świadczeń  np. emerytura, umowa o pracę,
  • numer PESEL,
  • dokument potwierdzający tożsamość.

W takiej sytuacji warto jednak sprawdzić informację o naszych (i zgłoszonych przez nas osób, np. dziecka, małżonka, wnuka) uprawnieniach do bezpłatnego leczenia u swojego pracodawcy, w ZUS-ie, KRUS-ie, urzędzie pracy, u zleceniodawcy.