EWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ. W Łódzkiem używa go 98% placówek, które mają podpisany kontrakt z ŁOW NFZ.