{attachments}

IMG 20180418 123543

Zapraszamy dzieci i młodzież do ukończenia 18. r.ż. do korzystania ze świadczeń udzielanych w dentobusie!

 

Łódzki OW NFZ włącza się do kampanii informacyjnej zainicjowanej przez Śląską Izbę Lekarską. Wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi przypominamy o tym, że Szpitalny Oddział Ratunkowy to miejsce, w którym ratuje się życie i zdrowie najciężej chorych pacjentów. 

Umowa na świadczenia ratownictwa medycznego w Łódzkiem została dzisiaj podpisana przez dyrektora Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego Bogusława Tykę, który reprezentował współrealizatorów umowy i Artura Olsińskiego Dyrektora ŁOW NFZ.