Umowa na świadczenia ratownictwa medycznego w Łódzkiem została dzisiaj podpisana przez dyrektora Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego Bogusława Tykę, który reprezentował współrealizatorów umowy i Artura Olsińskiego Dyrektora ŁOW NFZ.