Uprzejmie informujemy, że zmieniła się siedziba punktu, w którym udzielana jest nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska dla mieszkańców obszaru 18, czyli: w. Nowa Brzeźnica, m. Radomsko, w. Dobryszyce, w. Gidle, w. Gomunice, m-w. Kamieńsk, w. Kobiele Wielkie, w. Lgota Wielka, w. Ładzice, w. Radomsko.

Nowe miejsce udzielania świadczeń mieści się w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36, nowe numery telefonów to: 44 681 08 22, 44 681 08 23, kom. 500 012 599.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej  Głównego Inspektoratu  Sanitarnego na temat zalecanych szczepień podczas podróży po Europie i świecie.

Uprzejmie informujemy, że zmienił się numer telefonu komórkowego, pod który mogą telefonować pacjenci, chcący skorzystać z pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej (w ramach nocnej i świątecznej opieki) w SPZOZ Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu, przy ul. Rokicińskiej 125.

Nowy numer to: 0605 145 149

Źródło: Rzecznik prasowy

Informacja dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, planujących podjęcie pracy na terytorium Republiki Federalnej Niemiec w związku z otwarciem w dniu 1 maja 2011 r. niemieckiego rynku pracy dla polskich obywateli.  

Od 1 kwietnia Urząd Miasta Łodzi zaprasza łodzianki w wieku 40-49 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie robiły mammografii, na to badanie. Więcej szczegółów i lista placówek, w których można się zbadać, w naszym serwisie Profilaktyka TUTAJ.

Źródło: Rzecznik prasowy

Od 1 maja mieszkańcy naszego regionu, a także pacjenci z całej Polski, będą mogli korzystać z badań pozytronowej tomografii emisyjnej PET. W Polsce jest kilka aparatów PET. Pacjenci z Łódzkiego na badania jeździli dotąd do Bydgoszczy, Gliwic lub Kielc.