Narodowy Fundusz Zdrowia, we współpracy z organizacjami pacjenckimi i świadczeniodawcami, prowadzi działania w zakresie realizacji wieloletniego projektu edukacyjnego "...liczy się każdy oddech". Celem projektu, którego realizacja przewidziana jest do 2015 r. jest upowszechnienie informacji o astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc - POChP, edukacja zdrowotna pacjentów oraz poprawa jakości usług świadczonych przez świadczeniodawców.

więcej informacji

Zachęcamy studentów do założenia konta w ZIP, czyli Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, na swojej uczelni.
8 listopada 2013 r. wizytą na Uniwersytecie Medycznym przy placu Hallera 1 rozpoczynamy akcję zakładania kont studentom łódzkich uczelni. Pracownicy NFZ odwiedzą studentów Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego.
Założenie konta zajmuje 3 minuty, wystarczy okazać dowód lub paszport. Zapraszamy!

Polecamy Państwa uwadze podręcznik „Zrozumieć prawa pacjenta” autorstwa Tomasza Filarskiego i Tomasza Sroki. Mogą go Państwo w tym miejscu pobrać w wersji elektronicznej.

Zachęcamy również do korzystania z portalu dla świadczeniobiorców – Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), w którym znajdziecie Państwo informacje dotyczące statusu ubezpieczenia, miejsc gdzie na terenie całej Polski realizowane są świadczenia medyczne oraz wykaz i koszt świadczeń udzielonych Państwu w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

 W związku ze śmiercią osoby uprawnionej do reprezentowania spółki Niepubliczny Zakłady Opieki Zdrowotnej „MEDAR” w Andrespolu (ul. Rokicińska 125), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu skorzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zadeklarowani do ww. poradni pacjenci powinni dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ poprzez złożenie nowej deklaracji w dowolnie wybranych placówkach, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił Platformę Usług Elektronicznych pierwszy polski e-urząd umożliwiający załatwienie większości spraw w ZUS bez konieczności wychodzenia z domu – poprzez internet. W ramach PUE działa wiele funkcjonalności przeznaczonych do wszystkich grup klientów Zakładu tj. świadczeniobiorców, ubezpieczonych oraz płatników składek.
Więcej na stronie www.zus.pl

Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie dla osób od 65 roku życia – 2013 r.

Władze Miasta Łodzi zapraszają mieszkańców miasta w wieku od 65 roku życia na szczepienia ochronne przeciw grypie.

Szczepienia przeciw grypie w ramach Programu przeznaczone są wyłącznie dla mieszkańców Łodzi od 65 roku życia.
Na szczepienia należy zgłaszać się z dowodem tożsamości (osobistym, legitymacją rencisty, emeryta). Szczepieniu można się poddać w wyznaczonych przychodniach bez względu na  zamieszkanie lub  zadeklarowanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej .