Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy w zakresie POZ z MEDAX-TRANS s.c. Mariusz Dudkiewicz, Rafał Skowron i NZOZ CEREO-MED Sp. z o.o.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 30 września 2023 r., na wniosek świadczeniodawcy została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie transportu sanitarnego w poz przy ul. Brzezińskiej 5/15 w Łodzi z podmiotem leczniczym: MEDAX-TRANS s.c. Mariusz Dudkiewicz, Rafał Skowron w Łodzi.

Ponadto Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 30 września 2023 r., na wniosek świadczeniodawcy została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie lekarza poz przy ul. Przybyszewskiego 255/267 w Łodzi z podmiotem leczniczym:
NZOZ CEREO-MED Sp. z o.o.

Świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna dla pacjentów zadeklarowanych w filii NZOZ CEREO-MED Sp. z o.o. przy ul. Przybyszewskiego 255/267 w Łodzi są udzielane przez NZOZ CEREO-MED
Sp. z o.o. w przychodniach przy ul. Zbocze 18A, ul. Dąbrówki 14 oraz ul. Sacharowa 21A.

Jednocześnie ŁOW NFZ informuje, że pacjenci którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy NZOZ CEREO-MED Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267, mają możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie lekarza
poz.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, do których można złożyć deklaracje wyboru, znajduje się na stronie ŁOW NFZ
w zakładce dla pacjenta.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej