Skip to main content

Dla pacjenta

Częściowe rozwiązanie umowy w zakresie POZ z Poradnią „MEDAN” Sp. z o.o.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 31 sierpnia 2023 r., na wniosek świadczeniodawcy została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie lekarza poz przy ul. Służbowej 10 w Łodzi z podmiotem leczniczym: Poradnia "MEDAN" Sp. z o.o.  

Świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna dla pacjentów zadeklarowanych w filii NZOZ „MEDAN” przy ul. Służbowej 10 w Łodzi są udzielane przez NZOZ MEDAN w przychodni przy ul. Jurczyńskiego 30A.

Jednocześnie ŁOW NFZ informuje, że pacjenci, którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy NZOZ MEDAN Sp. z o.o.  w Łodzi przy ul. Służbowej 10, mają możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie lekarza poz.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, do których można złożyć deklaracje wyboru, znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej.