Skip to main content

Dla pacjenta

Częściowe rozwiązanie umowy w zakresie POZ z Movimento Łódzkie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 31 sierpnia 2023 r., na wniosek świadczeniodawcy została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie pielęgniarki poz przy ul. Żeligowskiego 46 w Łodzi z podmiotem leczniczym: Movimento Łódzkie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.

ŁOW NFZ informuje, że pacjenci, którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy NZOZ Movimento Sp. z o.o.  w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 46, mają możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu pielęgniarki poz.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, do których można złożyć deklaracje wyboru, znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej.