Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy w zakresie POZ z NZOZ "Medpuls" Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. Sp. j.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 31 sierpnia 2023 r., na wniosek świadczeniodawcy została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie lekarza poz, pielęgniarki poz oraz położnej poz przy ul. Łanowej 83 w Łodzi z podmiotem leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medpuls" Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o.  Sp. j.

Świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna dla pacjentów zadeklarowanych do NZOZ „Medpuls” są udzielane przez podmiot leczniczy "Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny'' Sp. z o.o. w Łodzi, przy ul. Łanowej 83.

Jednocześnie ŁOW NFZ informuje, że pacjenci którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medpuls" Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o.  Sp. j. w Łodzi, mają możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, do których można złożyć deklaracje wyboru, znajduje się na stronie ŁOW NFZ. 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej.