Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ ,,Maria Kapusta” w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż

Informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2023 r. została rozwiązana na wniosek Świadczeniodawcy umowa z NZOZ ,,Maria Kapusta” w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. w Bedlnie, Bedlno 30a.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie usług stomatologicznych znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Delegatura w Skierniewicach