Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ ,,ORTORODZINA” w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż., świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży

Informujemy, że z dniem 28 lutego 2023 r. została rozwiązana umowa z NZOZ ,,ORTORODZINA” w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż., świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży w Łodzi przy ul. Maćka z Bogdańca 16 C.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie stomatologicznych znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej