Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Zespołem Poradni Zdrowie NZOZ w Sieradzu w zakresie świadczeń chirurgii dziecięcej

Informujemy, że z dniem 28 lutego 2023 r., na wniosek świadczeniodawcy została rozwiązana umowa z Zespołem Poradni ZDROWIE w Sieradzu, ul. Aleja Pokoju 7, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie świadczeń chirurgii dziecięcej.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia chirurgii dziecięcej znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu