Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ „CLINICA" w Gruszczycach w zakresie świadczeń położnej POZ

Informujemy, że z dniem 31 października 2022 r. na wniosek świadczeniodawcy zostanie rozwiązana umowa z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „CLINICA” w Gruszczycach, Gruszczyce 111, 98-235 Błaszki w zakresie świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, do których można złożyć deklaracje wyboru znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu