Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z SP ZOZ w Kodrębie w Dmeninie 139 w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 sierpnia 2022 roku na wniosek Świadczeniodawcy rozwiązana została umowa w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Kodrąb – miejsce udzielania świadczeń Dmenin 139.

Jednocześnie informujemy że Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie posiada nadal umowę w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych w Kodrębie ul. Niepodległości 25.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie stomatologiczne znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

 Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim