Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Gabinetem Stomatologicznym Małgorzata Sowińska w Błaszkach w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2022 r., na wniosek świadczeniodawcy została rozwiązana umowa z Gabinetem Stomatologicznym Małgorzata Sowińska w Błaszkach, ul. Sieradzka 59, w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia ogólnostomatologiczne znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu