Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2022 r. została rozwiązana umowa z NZOZ ,,DENTARIUS” s. c. w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, w Łodzi przy ul. Maćka z Bogdańca 1 oraz w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych i ortodoncji dla dzieci i młodzieży w Łodzi przy ul. Ketlinga 13.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie stomatologiczne znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej