Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ ORTOMAR w Poddębicach w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych i świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do 18.r.ż.

01 lipiec 2022

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2022 r., na wniosek świadczeniodawcy została rozwiązana umowa z NZOZ ORTOMAR w Poddębicach, ul. Brzozowa 8, w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych i świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia ogólnostomatologiczne i świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu