Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MEDYK w Ozorkowie w zakresie gruźlicy i chorób płuc

Informujemy, że z dniem 31 maja 2022 r. na wniosek świadczeniodawcy została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w zakresie gruźlicy i chorób płuc z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Medyk w Ozorkowie, ul. Konstytucji 3-go Maja 12/14.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia we wskazanym zakresie wraz z przewidywanym terminem oczekiwania na świadczenie jest dostępny na stronie internetowej.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej.