Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Gabinetem Stomatologicznym Beata Juśkiewicz, w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

Informujemy, że z dniem 31 maja 2022 r. została rozwiązana umowa z Gabinetem Stomatologicznym Beata Juśkiewicz w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, w Pabianicach przy ul. gen. Stefana "Grota" Roweckiego 24/1.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie stomatologiczne znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej