Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy w zakresie położnej POZ z NZOZ „EPIONE” w Poddębicach

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 9 maja 2022 r. została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju POZ w zakresie położnej poz  przy ul. Zielonej 13 w Poddębicach z NZOZ „EPIONE” spółka komandytowa.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, do których można złożyć deklaracje wyboru znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu