Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Przychodnią Hipokrates we Wróblewie w zakresie endokrynologii

Informujemy, że umowa z Przychodnią Hipokrates we Wróblewie na realizację świadczeń w zakresie endokrynologii, które udzielane były przy ul. Getta Żydowskiego 34 w Zduńskiej Woli oraz Wróblew 11, została na wniosek świadczeniodawcy rozwiązana z dniem 30 kwietnia 2022 r.

Informacje o innych poradniach wraz z danymi kontaktowymi oraz terminami oczekiwania można znaleźć na stronie internetowej ŁOW NFZ lub pod bezpłatnym numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu